1 December 2015

บริษัท ยูนิคไมนิ่งฯ ได้ลงนามในข้อตกลงทางการตลาดร่วมกับ บริษัท ชิดลมมาร์รีน จำกัด

 
 
13 November 2015

UMS บริจาคคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
14 November 2013

ยูเอ็มเอส รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556

 
 
1 October 2013

UMS รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก จ.สมุทรสาคร

 
 
13 September 2013

UMS ร่วมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.สวนส้ม จ.สมุทรสาคร

 
  more...    
 
 
  หุ้นเพิ่มทุนของ UMS เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ตุลาคม 2553
   
  11 ต.ค. 53 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ UMS-W1
   
  วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2554
   
  more...    
 
 
  แบบแสดงความจำนงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (th)
   
  แบบแสดงความจำนงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (En)
   
  ข้อกำหนดสิทธิ
   
  more...