ANTRACITE
 

 

         
แอนทราไซต์ เป็นถ่านหินคุณภาพสูงที่สุด มีลักษณะแข็งเปราะ มีสีดำสนิท เป็นมันวาว และเป็นเนื้อเดียวกัน มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูง ตั้งแต่ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีสารระเหยต่ำ ทำให้ติดไฟยาก เมื่อติดไฟจะให้ความร้อนสูงมาก และติดไฟอยู่นาน และมีปริมาณ กำมะถัน ต่ำมาก
 
BITUMINOUS COALS
 

 

 บิทูมินัส เป็นถ่านหินที่มีลักษณะรวมตัวเป็นก้อนเมื่อถูกความร้อน มีปริมาณคาร์บอนคงที่น้อยกว่า แอนทราไซต์ แต่มีสารระเหยมากกว่า ให้ค่าความร้อนสูงกว่า และติดไฟง่ายกว่า มีเถ้าถ่านดำให้ควันน้อย เนื้อถ่านสีดำเป็นมันเงา มีปริมาณกำมะถันต่ำ
 
SUB BITUMINOUS COALS
 

 

ซับบิทูมินัส เป็นถ่านหินที่มีสถานะผิวหน้าเรียบไม่เป็นชั้น มีสีน้ำตาลดำหรือดำ เป็นเนื้อเดียวกัน มีปริมาณ กำมะถันต่ำ ถ่านชนิดนี้ใช้ผลิตไฟฟ้า

 
LIGNITE
 

 

ลิกไนท์ เป็นถ่านหินชั้นต่ำสุดที่มีสีน้ำตาล โครงสร้างเป็นแบบแผ่น มีกำเนิดมาจากพืช มีปริมาณ สารระเหยและมีความชื้นสูง ให้ค่าความร้อนต่ำ และมีปริมาณกำมะถันสูง มีความแข็งพอสมควร สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิง 
 
PEAT
 

 

 พีท ในหลายๆประเทศ และตาม ASTM ไม่นับพีทเป็นเชื้อเพลิง แต่จัดเป็นพวกเศษผุพังของพืชที่ ทับถมกัน มีเศษดิน หิน ใบ ปนอยู่ โดยที่เนื้อวัสดุสลายไปเพียงบางส่วนมีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง ถ่านพีท นับได้ว่าเป็นผลผลิตขั้นแรกในกระบวนการกลายเป็นถ่านหิน