มั่นใจในแหล่งสำรองขนาดใหญ่    

บริษัท ฯ มีลานกองเก็บถ่านหินขนาดใหญ่ถึง 2 แห่ง เพื่อสำรองไว้บริการพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดูและควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไข การซื้อ – ขาย การจัดส่งถ่านหินถึงโรงงานลูกค้าทุกรายตรงตามนัดหมาย ถ่านหินจะถูกกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการของทุกกิจกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Boiler ขนาดเล็กหรือ ใหญ่หรือจะนำไปใช้ในการอบแห้งปุ๋ย หรือพืชผลทางการเกษตร ยาง หรืออื่นใด ซึ่งจะทำให้สร้างประสิทธิภาพในการใช้งานได้เต็มที่และมีการสูญเสียน้อยที่สุด