UMS คว้า 2 รางวัล SET AWARDS
 

 

คุณชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS)
   
รับรางวัล “Best Performance Awards (mai)” และ “IR Excellence Awards (mai)”
  ในงาน “SET AWARDS 2008” ทั้งนี้รางวัล Best Performance เป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ส่วนรางวัล IR Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์
   
   
 
 
UMS รับรางวัล mai Best Return Star จากงาน SET AWARDS 2006 เป็นปีที่ติดต่อกัน               
 
 
นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS รับรางวัล mai Best Return Star รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2548 จาก นายทนง พิทยะ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน SET AWARDS 2006
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย UMS ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้ว
   
รางวัล “Mai Best Return STAR”จาก SET AWARD 2005
รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai)
  ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นปี 2547

 
 

รางวัล “Mai Newly Listed STAR”จาก SET AWARD 2005
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  เอ็ม เอ ไอ(Mai)ในปี2547โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ประกอบกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน