แหล่งเงินลงทุน  สำหรับผู้สนใจติดตั้งหม้อไอน้ำ (Boiler)
บริษัท แอสเซ็ทเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ( Assetasia Corporation  Limited )
 
คุณ ชำนาญ  ธีระสนธิกูล   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและภาษี
919/489 (A)  อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์  ชั้น 41  ถนนสีลม  แขวงสีลม 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
     
โทรศัพท์ 
แฟกซ์      
 

0-2630-3908-9 
0-2630-1674

Websit 

E-mail    
:

:
www.assetasia.co.th
www.E-moneysmart.com
asset_sw@ksc.th.com
 
 

ผู้จัดจำหน่าย Boiler

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย Boiler ในประเทศไทย
บริษัท Getabec International Co.,Ltd
ที่อยู่ 379 ม. 6 ซอย 8 ต.พนานิคม  กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร 038-897035-9 แฟ็กซ์ 038-897034
 
Websit : http://www.getabecboiler.com/html/boiler.html
 
บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 252/121 ชั้น 25 อาคารสำนักงานเมืองไทย - ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ (662) 693-3099 ต่อ 230
โทรสาร (662) 693-3085,693-3033
 
Websit : http://honeywell.co.th
 
 

บริษัท Foster Wheeler International corporation
ที่อยู่ ชั้น 9 อาคารมณียา  518/5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ (662)652-0760-2
โทรสาร (662) 652-0763
 
Websit : http://www.fwc.com/power/products/
 
 บริษัท Banpong Engineering Co.,Ltd
ที่อยู่ 21/1 หมู่ 1 อ.บางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 032-381213 , 032-349514-5
โทรสาร 032-349398
 
Websit : http://bpe-boiler.com/pro1.htm
 

บริษัท Siam Takuma Co.,ltd
ที่อยู่ ชั้น 18 อาคารสิน สาธรทาวเวอร์ 77/69 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร  เขต คลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ (662) 438-5616
โทรสาร (662) 440-0114

 
Websit : http://www.takuma.co.jp/english/product/sangyo/02-boira/08.html
 

บริษัท Thermax Limited จำกัด
4Th floor Nailert Tower, 2/4 Wireless Road,Lumphini , Pathumwan,
Bangkok -10330 ,Thailand.
00-66-2-6555790
Fax  00-66-2-6555791, 00-66-02-7120608

 
Websit : http://www.thermaxindia.com/v2/index.asp
 

บริษัท ส.ไพศาล สตีม บอยเลอร์ จำกัด
309/37 ถนนพัฒนาการ ตรงข้ามตลาดพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2722-3004-6  โทรสาร   0-2722-3007
มือถือ     0-1919-7259

 
Websit : http://spaisan.uniquecoal.com
 

บริษัท ศิริพร เมคคานิค จำกัด
100/790 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์  0-2702-7717, 0-2702-6265, 0-2395-0722, 0-2388-0716   
 โทรสาร    0-2395-4684

 
Websit : http://siriporn.uniquecoal.com
 

บริษัท ไทยสตีม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
754/31-32 ซอยปุณณวิถี สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  0-2332-8246-7, 0-23327700-3, 0-2311-4827 
โทรสาร    0-2311-4840

 
Websit : http://thaistream.uniquecoal.com 
 

บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด
95 ม.15  ถนน กิ่งแก้ว  ต.ราชาเทวะ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540
โทรศัพท์  0-2738-3605-7, 0-2738-3537-9 
โทรสาร    0-2738-3608

 
Websit : http://www.lkboiler.com 
 

บริษัท เค.ที.เอส.อินดัสตรี จำกัด
102/52 หมู่ที่ 4 ถนน แสงชูโต ต.ท่าทะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์  (034) 541-075   
โทรสาร    (034) 542-276

 

บริษัท โรจนไพศาล จักรกล จำกัด
379 หมู่ 2  ซ.อุ่นอารี ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10280
โทรศัพท์  0-2387-1422, 0-2751-3640, 0-2702-1359, 0-2702-2408  
โทรสาร    0-2751-3641 

 

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย Boiler ในประเทศไทย

 

บริษัท THAI K. Boiler Co.LTd   
134 หมู่ 6 ซอย เพชรเกษม 91 สวนหลวง  กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110                        
โทรศัพท์ (662) 420-8046 (9)
โทรสาร (662) 420-2358