Confident in large-scale reserves  
   

ASH
คือขี้เถ้า เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เหลือจากการเผาไหม้ถ่านหิน ถ่านหินที่มีคุณภาพดี จะเกิดปริมาณขี้เถ้าน้อย หลังจากการเผาไหม้

 
   

CALORIFIC VALUE หรือ HEATING VALUE
คือปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักอย่างสมบูรณ์ หน่วยของค่าความร้อนที่ใช้ได้แก่ Kcal / Kg , KJ/Kg , Btu / lb และอื่น ๆ

 
   

FIXED CARBON
เป็นธาตุที่มีอยู่ในถ่านหินที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ และให้ความร้อนออกมา

 
   
MOISTURE
คือค่าความชื้น ในทางด้านถ่านหินได้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
 
Free Moisture เป็นความชื้นที่เกาะอยู่บนผิวของถ่านหิน เป็นส่วนที่มองเห็นว่าถ่านหินนั้น
  ชื้นถ่านหินที่ชื้นมักเกาะติดภาชนะหรือเครื่องมือทำให้การไหลโดยน้ำหนักของมันเองไม่ได้ดี
Inherent Moisture คือความชื้นที่อยู่ในเนื้อหรือรูพรุนของถ่านหิน เราอาจจะใช้ inherent
  moisture เป็นแนวทางในการบอก rank ของถ่านหินได้
Total Moisture คือผลรวมของ Inherent Moisture กับ Free Moisture
  โดยทั่วไปจะมีการระบุความชื้น Total Moisture ของถ่านหินในการจัดส่ง Total Moisture เป็นความชื้นที่มีผลต่อค่าความร้อนของถ่านหินเอง
  ความชื้นสูง --> ค่าความร้อนต่ำ
ความชื้นต่ำ --> ค่าความร้อนสูง
 
   
   
SULFUR  
 
 

ซัลเฟอร์ หรือ กำมะถันเป็นธาตุ ที่ปะปนอยู่ในถ่านหิน ธาตุนี้หลังจากการเผาไหม้ และรวมตัวกับ ออกซิเจนจะกลายเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ปริมาณกำมะถันที่มีอยู่ในถ่านหินจะมากหรือจะน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหิน ถ่านหินที่มีคุณภาพสูง เช่น ANTRACITE และ BITUMINOUS จะมีปริมาณกำมะถันต่ำมาก SUB – BITUMINOUS จะมีปริมาณกำมะถันปานกลางถึงต่ำ ทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าน้ำมันเตา ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนถ่านหินLIGNITE และ PEAT จะมีปริมาณกำมะถันสูง

 

VOLATILE MATTER
หมายถึง สารระเหย ( ก๊าซ และ Tar ) ที่อยู่ในถ่านหิน เป็นตัวกลางที่ทำให้ถ่านหินเกิดการติดไฟก่อนที่จะเผาไหม้ คาร์บอนซึ่งอยู่ในถ่านหิน ถ่านหินที่มีปริมาณ Volatile สูงจะทำให้ติดไฟง่าย และลุกไหม้อย่างรวดเร็ว แต่ถ่านหินที่มีปริมาณ Volatile ต่ำ จะเกิดการติดไฟยาก และลุกไหม้อย่าง ช้า ๆ